Arrangementer

Faste aktiviteter i børnehuset

  1. Fastelavnsfest (februar): Børnene må gerne møde udklædt, og vi slår katten af tønden.
  2. Bedsteforældredag (maj): Børn og bedsteforældre hygger sig og børnene laver lidt underholdning. Vi spiser frokost sammen, og nok lidt kage.
  3. Fællesspisning (i løbet af sommeren): Hver familie medbringer mad og drikkevarer samt service til det antal, de nu er, og maden indgår i fælles buffet.
  4. Arbejdsdag (forår og/eller efterår): Vi er alle sammen med til at holde vores børnehus pænt, så vi laver mange forskellige ting, rydder op, anlægger, reparerer diverse ting i huset og på legepladsen, får evt. nyt sand i sandkasserne. Huset giver mad og drikke.
  5. Halloween (oktober): Børnene må gerne være klædt ud fra morgenstunden, og vi spiser græskarsuppe.
  6. Juletræsfest (december): Arrangeres af vores aktivitetsudvalg. Vi får gløgg og æbleskiver, og måske kommer der en gæst forbi med godteposer.

Forældremøder

1-2 gange om året indbydes alle forældre til forældremøde. Her gives informationer omkring børnehuset, og der afholdes valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalget (se nedenfor). Der vil desuden være generelle debatter om børnenes hverdag og trivsel.

På nogle møder inviteres en foredragsholder, eksempelvis en psykolog, en talepædagog eller andre med relevante emner for jeres børns hverdag og udvikling.

Udflugter

Børnehuset vil tage på ture ud af huset i det omfang, det kan lade sig gøre. Derudover benytter vi diverse gratis arrangementer, når det er muligt.

Hits: 462