Arrangementer

Faste aktiviteter i børnehuset

  1. Fastelavnsfest (februar)
  2. Bedsteforældredag (maj)
  3. Fællesspisning (i løbet af sommeren)
  4. Arbejdsdag (forår og/eller efterår)
  5. Halloween (oktober)
  6. Juletræsfest (december)

Forældre/bedsteforældre kan deltage i nogle af arrangementerne, der afholdes i samarbejde med aktivitetsudvalget. Andre fejres i børnehusets åbningstid.

Forældremøder

1-2 gange om året indbydes alle forældre til forældremøde. Her gives informationer omkring børnehuset, og der afholdes valg til bestyrelsen og aktivitetsudvalget (se nedenfor). Der vil desuden være generelle debatter om børnenes hverdag og trivsel.

På nogle møder inviteres en foredragsholder, eksempelvis en psykolog, en talepædagog eller andre med relevante emner for jeres børns hverdag og udvikling.

Udflugter

Børnehuset vil tage på ture ud af huset i det omfang, det kan lade sig gøre. Derudover benytter vi diverse gratis arrangementer, når det er muligt.

Hits: 251