Bestyrelse

Børnehusets bestyrelse har denne sammensætning:

  • 3 forældrevalgte samt 2 suppleanter
  • 2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner samt 1 suppleant

Forældrerepræsentanterne vælges af hele forældregruppen på efterårets forældremøde. De forældrevalgte repræsentanter skal straks afgive deres mandat, hvis deres barn udmeldes af institutionen.

Repræsentanterne for Danske Daginstitutioner udpeges af Danske Daginstitutioner. Leder og evt. personalerepræsentant deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for:

  • Fastlæggelse af institutionens budget
  • Udarbejdelse af regnskab
  • Ansættelse og afskedigelse af personale
  • Institutionens fysiske rammer; bygninger og legeplads
  • Fastsættelse af overordnede principper for det pædagogiske arbejde

Bestyrelsen i Askehavegård Børnehus ser p.t. således ud:

Hits: 453