Dagligdag

En typisk dag i børnehuset

Børnene samles fra morgenstunden i køkkenalrummet, hvor vi hygger med morgenmaden fra kl. 6.30-7.30. Her leger og tegner børnene, og efterhånden som der kommer flere børn åbnes Høloftet, og nogle af de ældste går derop og leger.

Personalet møder løbende ind, og ca. kl. 7.30 åbner vi vuggestuen op.

Mandag, tirsdag og torsdag holdes der forløb kl. 9.00-10.30 for de enkelte aldersgrupper.

De dage, hvor der ikke er forløb (og for de børn, der ikke har forløb), vil formiddagen blive brugt på fri leg kombineret med aktiviteter og projekter. Vi som personale går selvfølgelig foran som et godt eksempel.

Vuggestuen spiser lidt frugt og brød ved 9-tiden.

Formiddagens aktiviteter kan eksempelvis være:

Leg og bevægelse

Hver dag leger alle børn, struktureret af faste voksne.

Naturlegeplads

Vores store legeplads er fyldt med udfordringer og legemuligheder. Her er god plads til at udfolde sig på alle tænkelige måder.

Dyr

Børnene hjælper med at passe vores dyr; de skal både fodres og kæles med. Det giver børnene en god indsigt i, hvordan dyrene lever og opfører sig.

Der er forældrefodring i weekenderne (se mere her), og det barn, der skal fodre i weekenden, er Fodermester i ugen op til. Barnet får et fint skilt på sit skab i den uge.

Årstiderne

Vi har løbende aktiviteter, der følger årets gang.

Det kan eksempelvis være såning og høst af afgrøder i vores urtehave; bagning og madlavning (inde som ude og på bål); indsamling af forskellige naturmaterialer til kreative projekter/dekorationer; terrarier med regnorme eller andre små dyr mm.

Kl. 10.30 dækkes der bord og gøres klar til spisning af madpakker. Vi holder samling i børnehavegruppen fra kl. 10.30-11, hvor stuepersonalet laver fælles aktiviteter med alle stuens børn. Det kan eksempelvis være sanglege, motoriske aktiviteter, højtlæsning, rim og remser mm.

Vuggestuebørnene skiftes, og de dækker bord.

Kl. 11.00 spiser vi vores madpakker på stuerne, hvor børnene har faste pladser. Der serveres vand til maden. Børnene skiftes til at sige ”vær så god” til hele stuen ved at bede om madro og sige værsgo at spise. Hvis vejret tillader det, spiser vi udenfor.

Efter spisningen er der mulighed for at sove til middag i puderummet for de børn, der har behov for det. De kan sove fra kl. 12.00 til 13.30, hvor de andre børn er på legepladsen.

Vuggestuebørnene sover mellem kl. 12-15 og ellers efter behov.

Omkring kl. 14.00 spiser børnene deres medbragte frugt, og igen serveres der vand til.

Er vejret til det, spiser vi ude.

Efterfølgende er der fri leg og spontane aktiviteter både ude og inde.

Hits: 980