Danske Daginstitutioner

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD)

LDD blev stiftet i 1968 af journalist og daværende medlem af folketinget Lis Møller. Det er en paraplyorganisation med mere end 30 års erfaring i støtte til etableringen af selvejende institutioner samt assistere medlemsinstitutionerne med administrative og forvaltningsmæssige opgaver.

Blandt LDD’s væsentligste opgaver kan nævnes:

 1. Assistance og rådgivning til borgere, virksomheder eller institutioner, som ønsker at oprette selvejende institutioner, herunder daginstitutioner for børn og unge – over hele landet.
 2. Konsulentbistand vedrørende aktuelle spørgsmål omkring økonomi, lovgivning, forhandling med kommuner, pædagogik, udfærdigelse af vedtægter samt alle øvrige spørgsmål i forbindelse med drift og etablering af selvejende institutioner.
 3. Udførelse af alle forekommende administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift i selvejende institutioner, herunder:
  • lønanvisning og alle øvrige opgaver vedrørende institutionernes løn- og personaleadministration
  • løbende bogføring og regnskabsførelse med perioderegnskaber og budgetopfølgning samt aflæggelse af revideret årsregnskab
  • rådgivning og konsulentbistand til institutionernes bestyrelse og daglige ledelse om alle forekommende spørgsmål vedrørende institutionsdriften
  • foredrag, kurser og debatmøder om aktuelle emner for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de tilknyttede medlemsinstitutioner

Hits: 684