Grupper og forløb

Grupper

Børnehuset består af to børnehavegrupper fra 3-6 år og to vuggestuegrupper fra 0-3 år.

Børnehavebørnene er opdelt i 3 aldersopdelte grupper:

  1. Myrer 3-4 år
  2. Græshopper 4-5 år
  3. Krudtugler 5-6 år

Hver aldersgruppe har forløb onsdag formiddag fra kl. 9.00. Vi laver aktiviteter, der passer til de enkelte gruppers alders- og udviklingsniveau. Til hver aldersgruppe er der tilknyttet bestemt personale, der planlægger og afholder forløb hver uge for samme aldersgruppe.

Vuggestuen:

Larverne 0-3 år

Der er små forløb hver formiddag, hvor de synger, laver rytmik, maler, læser i bøger og lægger puslespil, de dækker også bord, og ellers er de ude og lege.

Udover de daglige aktiviteter tilbydes børnene:

  1. Rytmik, inde som ude
  2. Projekter/temaer over et længere stykke tid (eksempelvis sprog, mad på bål, naturens gang, gamle lege, sanglege osv.)
  3. Enkelte årlige udflugter i form af skovture, strandture m.m.

I alle aktiviteter lægges der stor vægt på, at barnet har lyst og mulighed for at vælge til og fra. Personalet går foran som et godt eksempel for at motivere børnene.

Hits: 668