Indkøring

Indkøring af nye børn

Det er utrolig vigtigt, at dit barn får en så god og harmonisk start som muligt i børnehuset. Derfor anbefaler vi, at du sammen med barnet besøger os inden start. Dette er med til, at dit barn bliver fortroligt med omgivelserne, de andre børn og personalet i børnehuset. Samtidig får I mulighed for at stille spørgsmål, få grundig information og etablere en god start på samarbejdet.

Giv så vidt muligt dit barn nogle korte dage den første uges tid, da det kan være trættende at starte et nyt sted.

Efter ca. 3 måneder tilbydes I en forældresamtale om dit barns opstart og trivsel i børnehuset. På mødet deltager leder og en personale fra barnets stue.

Hits: 294