Læreplaner for 2018

Om læreplanen

Arbejdet med de børn, der har særlige behov fremgår som et særligt læreplanstema i vores læreplan, ligesom vi har valgt at betragte børnemiljøarbejdet som et læreplanstema. Således vil vi løbende have fokus på alle de områder som Dagtilbudsloven indeholder omkring læreplaner og børnemiljø.
Måden vi arbejder med vores læreplan på, vil også gælde for vuggestuebørnene, dog på deres alderstrin, på den måde kan vi også se, deres udvikling, som jo bare går meget hurtigere.

Sådan arbejder vi med læreplanen

Vi har delt året op i to perioder, nemlig perioden fra 1. april til 1. september, – i denne periode arbejder vi specifikt med temaerne ”Krop og bevægelse” og ”Natur og naturfænomener”.

I perioden 1. oktober til 31. marts arbejder vi med temaerne ”Sprog” og ”Kulturelle udtryksformer og værdier”.

Vi arbejder løbende med: ”Barnets alsidige personlige udvikling” , ”Sociale kompetencer” ”Børnemiljøet” og med ”Børn med særlige behov”.

Indenfor hver halvårsperiode, planlægges to 14-dagesprojekter, hvor arbejdet er koncentreret om halvårets temaer.

Vuggestuen planlægger deres temaer løbende, dog med de samme overordnede mål.

Den enkelte gruppe tilpasser projektet til den aktuelle børnegruppe.

Læs mere om den fulde lærerplaner for 2018 ved at klikke på [ download ]

Hits: 414