Nyheder fra bestyrelsen

Priser

Bestyrelsen har besluttet at ændre forældrebetalingsraten fra 12 måneders betaling til 11 måneders betaling.

Det betyder, at juli måned bliver betalingsfri og at det beløb, som tidligere blev betalt i juli måned, bliver delt op i 11 dele og fordelt på de andre måneder.

 

Frokostordning
Resultatet af afstemningen blev et nej til en fælles frokostordning. Stemmerne fordelte sig således

 8 der stemte ja,

24 der stemte nej,

1 der stemte blankt,

14 der ikke stemte, når forældrene ikke giver tilbagemelding, vil det blive betegnet som et nej til frokostordningen, da det er den aftale vi har nu i Askehavegård Børnehus.

 

Tak for i år
Bestyrelsen vil gerne takke alle for et godt og begivenhedsrigt 2022.
En særlig tak skal lyde til personalet for den store indsats de yder, samt for at de gør Askehavegård til det gode og alsidige pasningstilbud, som det er.

Mvh Bestyrelsen i Askehavegård Børnehus

Hits: 983