Nyheder fra bestyrelsen

Priser

Bestyrelsen har besluttet at ændre forældrebetalingsraten fra 12 måneders betaling til 11 måneders betaling.

Det betyder, at juli måned bliver betalingsfri og at det beløb, som tidligere blev betalt i juli måned, bliver delt op i 11 dele og fordelt på de andre måneder.

Regnestykke for 11 mdr. inkl. afrunding:

Vuggestuebarn (0-3 år)

  • rundes lidt op fra 2958 kr. x 12 mdr.: 11mdr. = 3226 kr. til 3250 pr. måned i 11 måneder.

Børnehavebarn (3-6 år)

  • rundes lidt fra 1409 kr. x 12 mdr.: 11 mdr. = 1537 kr. -> 1550 kr. pr. måned i 11 måneder.

Træder i kraft 1. januar.

Afrundingen skyldes, at det har haft nogle omkostninger for året, at vi har udvidet åbningstiden fra kl. 06.30 til kl. 0600.

Frokostordning
Resultatet af afstemningen blev et nej til en fælles frokostordning. Stemmerne fordelte sig således

 8 der stemte ja,

24 der stemte nej,

1 der stemte blankt,

14 der ikke stemte, når forældrene ikke giver tilbagemelding, vil det blive betegnet som et nej til frokostordningen, da det er den aftale vi har nu i Askehavegård Børnehus.

Tilbygning
Ansøgningen om byggetilladelse blev sendt til Slagelse Kommune d. 13. september.
Vi har jævnligt taget kontakt til kommunen, men behandlingen af ansøgningen har trukket ud, fordi der har været indsendt rigtig mange byggesager, som har medført lang behandlingstid.
Seneste nyt er, at Center for Miljø Plan og Teknik har sendt ansøgningen i nabohøring d. 15. november, hvorefter de har 14 dage til at komme med bemærkninger og eventuelle indsigelser.
I vil høre nærmer, så snart vi ved noget mere.

Tak for i år
Bestyrelsen vil gerne takke alle for et godt og begivenhedsrigt 2018.
En særlig tak skal lyde til personalet for den store indsats de yder, samt for at de gør Askehavegård til det gode og alsidige pasningstilbud, som det er.

Mvh Bestyrelsen i Askehavegård Børnehus

Hits: 706