Nyhedsbrev marts, april, maj 2023

Velkommen til:

1-4-23 Josef der starter i vuggestuen,

Asger og Bertel der starter på Laden

1-5-23 Leonora og Niko der starter på Høloftet. Samt Haley der starter på Laden

1-5-23 starter Ellen på Høloftet året ud og Morten bliver fastansat

Farvel til:

Simon der stopper med udgangen af april, dog holder han ferie de 3 dage inden påske og han har sidste dag den 19-4-23.
Suzanne stopper 31-8-23 og er sygemeldt i opsigelsesperioden.

Høloft og Laden:

Vi arbejder rigtig meget med at få samme struktur på begge stuer, med afslappende musik til samlingen, øve sig i at høre efter, både hvad ens kammerater og de voksne siger.

Alle vores træer og buske er ved at springe ud, så vi øver også i at passe på naturen.

De “nye voksne” bliver stadig prøvet lidt af, men det går den rigtige vej.

Biler:

Vi henstiller til, at i ikke lader jeres biler så startet, når I afleverer og afhenter i forhold til miljøet, samt der ofte står børn og sover ude oppe i vuggestuen. De har ikke brug for bilos 😊

Tøj:

Da vejret stadig svinger meget, er det vigtigt med skiftetøj, både alm. tøj og overtøj, samt NAVN I ALT. Vi vil gerne bede jer om at hjælpe jeres børn med at holde orden i deres garderober samt tage alt med hjem fredag, så der kan blive gjort rent.
Børnene i børnehaven skal have madkasser og drikkedunke, de selv kan åbne.

Sygdom:

Vi har stadig usandsynligt meget sygdom både blandt børn og personale, så når jeres børn bliver ringet hjem, er det ikke for at genere jer, men for at prøve at mindske sygefraværet, for alles skyld. Vi ved godt, at det ikke er nemt for jer forældre, men det er også en udfordring at holde huset kørende med voksne, der bliver syge.

HUSK:

Arbejdsdag den 13. maj fra kl. 9-16

Bedsteforældredag den 17. maj fra kl. 9-12

Forældremøde den. 24 maj kl. 19-21

Til disse arrangementer vil der være mulighed for at parkere oppe ved laden hos Palle og KUN DER, ikke langs vejen på græsset mellem matriklerne, men ude langs markerne.
Vores nye nabo har små børn og derfor ingen gennemkørsel eller parkering i hverdagene.

De dejligste forårshilsner fra personalet 😊

Hits: 76