Pædagogik

Den pædagogiske linje

Børnehusets overordnede mål er at fremme det enkelte barns udvikling. Grundlaget for dette er at skabe et tæt og godt forældresamarbejde såvel som et godt arbejdsklima/personalesamarbejde, hvor alle er ligeværdige.

Dagligdagens indhold er fri leg kombineret med aktiviteter og projekter/forløb, der følger både årets gang samt læreplanens temaer. Vi arbejder desuden på at opnå en unik hverdag i børnehuset, hvor vi udnytter alle de muligheder, vi kan tilbyde.

Krudtuglerne vil som forberedelse til skolestart komme på ture ud af huset, eksempelvis flere skolebesøg, inden de skal starte. Vi arbejder ligeledes med brobygning til skolen for at gøre overgangen fra børnehus til skole så positiv som mulig.

Vi ønsker via vores dagligdag

  1. At børnene udvikler selvstændighed og selvværd
  2. At børnene bliver tillidsfulde og får en åben og kritisk holdning til omgivelserne
  3. At børnene udvikler sociale relationer, lærer at tage ansvar, viser hensyn og accepterer forskelligheder
  4. At børnene udvikler deres kreativitet og fantasi
  5. At børnene udvikler deres sproglige og motoriske færdigheder
  6. At børnene bliver miljøbevidste

Metoderne til dette er

  1. Fri leg. Her kan børnene i fællesskab styrke de sociale relationer, deres kreativitet og fantasi, lære at tackle konflikter, acceptere forskelligheder og få mulighed for at vise ansvarlighed, omsorg og knytte venskaber. Selvfølgelig er der altid voksne til rådighed, hvis der er brug for at få løst en konflikt, eller for at få et barn med ind i en leg.
  2. Rytmik, sang og dans. Her kan børnene få rørt sig, udviklet kendskab til deres krop og udfordre sig selv motorisk. Derudover får børnene mulighed for at lære forskellige sange og udvikle sig selv sprogligt.
  3. Aktiviteter i naturen, med dyrene, på legepladsen, i værkstederne og ved bålet. Her kan børnene bruge deres kreativitet og fantasi, samarbejde, tage ansvar over for dyr og kammerater samt styrke og udvikle deres sociale relationer. Børnene kan desuden udvikle sig motorisk ved at kravle, klatre, rutsche m.m.
  4. Der er adskillige motoriske udfordringer indbygget i vores legeplads.

I alle aktiviteterne lægges der stor vægt på, at barnet har lyst og mulighed for selv at vælge. Dermed giver vi dem en mulighed for at blive hørt og opleve succes: Jeg kan! Vi er børnenes vejledere, der på en tryg og tillidsfuld måde lytter og tydeligt viser, hvad vi mener. Vi er et godt eksempel for børnene og giver dem indflydelse og medbestemmelse, hvor det er muligt.

Personalet deltager/arrangerer løbende kurser for at udvikle sig fagligt. På vores personalemøder tager vi relevante emner/problemstillinger op, eksempelvis mobning blandt børn, supervision, skilsmissebørn mm. Et gennemgående emne vil være at prioritere et tæt og godt forældresamarbejde med åben og konstruktiv kommunikation.

En gang om året afholdes der medarbejdersamtaler med lederen.

Hits: 361