Praktisk info

Praktisk info

Aflevering og afhentning

En ordentlig afsked er guld værd for både barnet og jer forældre.

Personalet vil aktivt gå ind i afskeden og være behjælpelige, hvor det vil være nødvendigt. Vi opfordrer til, at børnene vinker farvel fra det store vindue i køkkenalrummet.

Ved afleveringen skal madkassen i køleskabet i garderoben. Hver aldersgruppe har en køleskabshylde. Det står på forsiden af køleskabet, hvem der har hvor.

I øverste køleskab er der kasser til frugt. Hver aldersgruppe har en kasse med eget motiv på.

Vi har ingen fast mødetid i børnehuset; dog starter vores forløb kl. 9.00. Husk at melde afbud senest kl. 9.00, hvis dit barn holder fri eller er syg. Planlagte aktiviteter vil stå på tavlen i garderoben senest dagen før.

Af og til vil der være spontane aktiviteter, som for det meste vil starte om formiddagen.

Det er meget vigtigt, at du henvender dig til en voksen, når du afleverer og afhenter dit barn, så vi tydeligt ved, hvornår vi har ansvaret for barnet. Husk også at tjekke dit barn ind og ud på pulten ved hoveddøren og angive afhentningstidspunkt samme sted.

Det er også muligt at skrive små beskeder ud for barnets navn – ellers tag fat i personalet. OBS. Det er vigtigt at give besked, hvis en anden person afleverer eller henter dit barn.

Praktisk info

Informationer samt ris og ros

Der udkommer et nyhedsbrev 4-5 gange om året, der indeholder oplysninger vedr. børnehuset, personale, børn osv.

I er meget velkomne til løbende at komme med ris og ros til personalet.

Legetøj

Legetøj bør ikke medbringes i børnehuset.

En bamse/nusseklud til at sove med er selvfølgelig i orden, evt. sammen med en sut. Det kan lægges i barnets skab.

Syge børn

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til daginstitutioner om smitsomme sygdomme og modtager ikke børn med feber/smitsomme sygdomme, både af hensyn til barnet selv og på grund af smittefaren for de andre børn. Når jeres barn er sygt/har en smitsom sygdom, skal du som forælder give besked herom, så vi kan forholde os til eventuelle sygdomsudbrud. I tilfælde af tvivl om sygdommen beder vi dig kontakte egen læge.

Hvis barnet bliver sygt i børnehuset, vil en af forældrene blive kontaktet, så barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt. Vi forbeholder os retten til at vurdere, om barnet fungerer optimalt i børnehuset. Hvis ikke, ringes det hjem.

Sundhedsstyrelsen meddeler: Syge børn er børn, der er stærkt forkølede, har pusflåd og har en morgentemperatur på 37,5 grader og derover.

Medicin

Kun fastansat personale må give medicin og kun til kronisk syge børn, hvor der foreligger en lægeerklæring. Der skal ligeledes foreligge en skriftlig instruktion fra lægen angående dosering m.m. Medicinen skal være i originalpakning og have tydeligt navn på.

Hits: 1325