Lukkedage

Askehavegård Børnehus har lukket mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi himmelfartsdag.

Ved et evt. behov for nødpasning på disse dage skal der gives besked til institutionen senest 3 måneder før.

Tilmeldingen er bindende, og der vil være en ekstrabetaling på 250 kr. pr. dag for et vuggestuebarn og 200 kr. pr. dag for et børnehavebarn, som opkræves sammen med betalingen måneden efter.

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at dette tilbud udelukkende gælder nødpasning.

Vi har ikke almindelig personalebemanding, da der skal afholdes ferie og afspadsering for lukkedagene.

Ved akut opstået behov for nødpasning bedes I kontakte det personale, der har vagten, på tlf. 58544744.

Hits: 123