Profil

Vi er en familiær institution

I vores børnehus er vi et fællesskab, hvor alle børn skal føle sig trygge og velkomne – her er plads og rum til alle. Vi vægter samarbejdet mellem personale og forældre meget højt, da dette er det bedste fundament for et trygt børnemiljø. Vores personale skaber – som tydelige voksne – trygge rammer, der sikrer omsorg og forståelse for det enkelte barn, og i vores fællesskab respekterer vi hinanden og tager ansvar for vores fælles dagligdag.

Vi er en bevægelsesinstitution

Vores børn elsker at lege, og i vores børnehus er der rum til spontanitet, fantasi og kreativitet. Vi bruger vores krop hver dag og udforsker vores motoriske grænser både inde og ude. Vi mener, at dette giver sundere, gladere og mere sociale børn. Læring sker gennem leg, og via leg styrkes børnenes mentale udvikling og modenhed. Vi er stolte af at kalde os bevægelsesinstitution.

Vi elsker udelivet

Vi er ude i alt slags vejr, og vi bruger vores legeplads aktivt i vores hverdag: Her bor vores dyr, og vi følger årstiderne i vores køkkenhave. På vores legeplads er der højt til himlen og plads til både leg og hyggelige stunder. Her er rig mulighed for at udfordre egne grænser – selvstændighed, fællesskab og frihed under ansvar giver vores børn selvværd, selvtillid og følelsen af stolthed og venskab i deres dagligdag.

Profil

Vores vision

Vores primære vision i Askehavegård er at skabe hele børn. Det vil sige, at vi ønsker at udvikle:

 1. Sociale børn
 2. Ansvarsfulde børn
 3. Humoristiske børn
 4. Trygge børn
 5. Glade børn
 6. Motorisk velfungerende børn
 7. Sprogligt velfungerende børn
 8. Miljøbevidste børn
 9. Kreative børn

Indsatsområder 2018

I 2018 vil vi arbejde med:

 1. At fortsat etablere vores nye vuggestue
 2. At arbejde med sproglig udvikling
 3. At så og høste afgrøder i vores urtehave
 4. At lege (bevægelsesinstitution)
 5. At tage på gratis ture ud af huset.

For at indfri vores visioner vil vi afholde forskellige kurser og temadage samt fastholde pædagogiske debatter omkring muligheder frem for begrænsninger. Derudover vil vi beskrive og evaluere kurser, temadage og aktiviteter.

Samarbejdspartnere

Vi indgår i et samarbejde med:

 1. Forældre
 2. Bestyrelse
 3. Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
 4. Slagelse Kommune
 5. Børne- og Ungeudvalget
 6. Faglige organisationer (BUPL/FOA m.fl.)
 7. Øvrige daginstitutioner i Slagelse
 8. Sagsbehandlere
 9. Psykologer
 10. Talepædagoger
 11. Ergoterapeuter
 12. Sundhedsplejersker
 13. Tandplejen
 14. Embedslægen

Psykologen kommer efter behov.

Indstillingen af et barn til psykolog sker altid i samarbejde med forældrene, og undersøgelsen/behandling af et barn finder kun sted efter forudgående aftale med forældrene.

Både forældrene og personalet kan tage initiativ til en indstilling.

Psykologen står desuden til rådighed 2 timer om måneden som konsulent eller supervisor i forhold til børnehusets personale.

Talepædagogen kommer efter behov.

En indstilling af et barn foregår på samme måde som beskrevet under psykologen, og samarbejde med forældrene vil også her være nødvendigt. Talepædagogen står ligesom psykologen til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehusets personale. Talepædagogen kommer hver fredag.

Ergoterapeuten kommer ligeledes efter behov.

En indstilling af et barn fungerer på samme måde som beskrevet under psykologen og talepædagogen, og et samarbejde med forældrene vil også her være nødvendigt. Ergoterapeuten står ligeledes til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehusets personale.

Hits: 1446