Indmeldelse

Ønsker du at opskrive og indmelde dit barn til Askehavegård Børnehus, så kontakt Askehavegård Børnehus på enten mail eller ring.

Børnehaven har ledige pladser fra forår 2025

Vuggestuen har ledige pladser fra januar 2025

De aktuelle priser er p.t.:

Vuggestuebarn (0-3 år):

  • 4184 kr. pr. måned i 11 måneder (prisen inkluderer bleer)

Børnehavebarn (3-6 år):

  • 1992 kr. pr. måned i 11 måneder

Der er samme søskenderabat og tilskud til friplads som i det kommunale system.

Det er en formsag, og institutionen er i forvejen godkendt af Slagelse Kommune.

I modsætning til private dagplejere skal man kun betale egenbetalingen (ovenstående priser) selv, og tilskuddet fra kommunen går direkte til institutionen. Man får dermed ikke udbetalt tilskuddet til egen konto.

Ved udmeldelse er der en opsigelsesperiode på løbende måned + 2 måneder. Udmeldelsen skal ske skriftligt.

Downloads

– Samtykkeerklæring Venteliste [ download ]

– Underretning efter artikel 13 Venteliste [ download ]

– Vejledning ift. oplysningspligten om retten til indsigelse F2 [ download ]

– Deltidspasning af børn med forældre på forældreorlov [ download ]

– Vores velkomstpjece kan læses her.

Views: 2689