Indmeldelse

BEMÆRK, AT VI PT. IKKE HAR NOGEN LEDIGE BØRNEHAVE- OG VUGGESTUEPLADSER FØR 1. AUGUST 2022

 

De aktuelle priser er p.t.:

Vuggestuebarn (0-3 år):

  • 3375 kr. pr. måned i 11 måneder (prisen inkluderer bleer, formiddagsmad og frugt om eftermiddagen)

Børnehavebarn (3-6 år):

  • 1675 kr. pr. måned i 11 måneder

Der er samme søskenderabat og tilskud til friplads som i det kommunale system.

Husk at søge tilskud fra kommunen. Læs mere her…

Det er en formsag, og institutionen er i forvejen godkendt af Slagelse Kommune.

I modsætning til private dagplejere skal man kun betale egenbetalingen (ovenstående priser) selv, og tilskuddet fra kommunen går direkte til institutionen. Man får dermed ikke udbetalt tilskuddet til egen konto.

Ved udmeldelse er der en opsigelsesperiode på løbende måned + 2 måneder. Udmeldelsen skal ske skriftligt.

Downloads:

– Opskrivning til Askehavegård Børnehus [ download ]

– Samtykkeerklæring Venteliste [ download ]

– Underretning efter artikel 13 Venteliste [ download ]

– Vejledning ift. oplysningspligten om retten til indsigelse F2 [ download ]

– Deltidspasning af børn med forældre på forældreorlov [ download ]

– Vores velkomstpjece kan læses her.

Hits: 867