Velkommen til

Camilla der er startet i vuggestuen,

Valdemar der er startet på Høloftet, og Helle der er vikar.

Astrid, Thea W, Ellen, Villum og William der er startet på Laden. Og Vitello der starter 1-5-2021 på Laden.

Personale

Vi skal ansætte en ny, da Thomas fik mulighed for at få job i England.

Bettina hjælper på Laden indtil vi får en ny kollega, og vi er i fuld gang med ansøgere.

Da vi var nede på 12 vuggestuebørn, blev vi enige om at så kunne vi godt være flere børnehavebørn, ved at bruge personalet fra vuggestuen. Nu står vi i den gode situation, at der er stadig flere der vælger vores vuggestue, så derfor er den også fyldt op. Dem, der er lovet en plads, har vi regnet med, så vi har ikke flere ledige pladser før efter 1-8-2022.

Helle er startet på Høloftet her den 1-4-21, og vi er ved at finde en afløser for Thomas til Laden.

Lise starter i vuggestuen 1-8-21, for der starter flere børn, og Helle, Lise og 1ny bliver alle 3 ansat indtil 30-6-22. 

Vi har ikke løse vikarer ansat, så hvis vi har sygdom eller ferie, dækker vi for hinanden.

Vi ved godt at det til tider går lidt stærkt, men vi er der først og fremmest for børnene. Så spørg os endelig hvis I undrer jer over noget. 😊

Solcreme

Nu er det vigtigt at børnene er smurt med solcreme hjemmefra, så smører vi midt på dagen, vi går jo den dejlige tid i møde 😊Hvis jeres barn ikke kan tåle vores solcreme (Derma) må de have deres egen med, husk navn på.

Delte grupper

Vi skal stadig være delt i de 2 børnehavegrupper, dog åbner og lukker vi sammen i ydertimerne 😊. Grupperne skiftes til at være udenfor på de 2 sider af huset, og det går fint. Vi forsøger at fordele os, så ikke alle børnene er i garderoben på samme tid.

Arbejdsdag

Vi håber jo på at vi kan holde vores arbejdsdag lørdag den 29. maj, vi ved det ikke helt, men nu lukker de jo lidt mere op, så vi må se.

Navn i tøj

Vi må stadig bede jer om at skrive navn i tøjet, da mange af jer handler de samme steder. Vi hænger glemmetøjet op, og når det har hængt der lidt, bruger vi det til skiftetøj 😊

 

De dejligste forårshilsner

fra personalet

 

Hits: 66